Geliştirme

MATE’nin git depoları GitHub’da barındırılmaktadır.

Kodu cgit ile şurada da tarayabilirsiniz:

Diğer yararlı bağlantılar:

Katkıda bulunmaya çekinmeyin, MATE’yi geliştiriken eğlenmenizi umuyoruz!


Contents © 2018 The MATE Team
Creative Commons License BY-NC-SA
RSS Wiki GitHub Twitter Google+ Google+