Мејт на самиту „openSUSE“

openSUSEСамит

Александрос Венос, „openSUSE“ амбасадор и члан тима друштвених медија „openSUSE“ Мејта, приказаће „openSUSE“ Мејт на „openSUSE“ Самиту 2013. у Орланду, на Флориди, у недељу, 17. новембра у 10:15.

Разговор ће бити доступан на овој страници.


Contents © 2024 The MATE Team
Creative Commons License BY-SA
RSS GitHub Twitter Wiki