Подржите Глас Линукса!

Мејтов тим вас охрабрује да пређете на Глас Линукса на „indiegogo“ и да сазнате зашто ви, као корисник и ентузијаст Отвореног кода, треба да подржите Глас Линукса. Ево неколико разлога због којих подржавамо овај пројекат:

  • Формиран од већине уредничког тима иза часописа Линукс Формат.
  • 50% добити од Гласа Линукса вратће се заједницама Слободног софтвера и Линукса.
  • Садржај Гласа Линукса биће објављен бесплатно након 9 месеци под CC-BY-SA лиценцом.
  • Један тим Гласа Линукса је заинтересован за покривање Мејта ако се њихов пројекат успешно финансира.

Можете такође да сазнате више о напретку кампање ако посетите веб сајт Гласа Линукса.


Contents © 2024 The MATE Team
Creative Commons License BY-SA
RSS GitHub Twitter Wiki