Ризница пакета Мејта за Федору

Сада упућујемо кориснике да користе званичну ризницу пакета за Федору. За упутства о коришћењу ове ризнице, погледајте наш водич инсталације за Федору.

За више информација о Мејтовом званичном укључењу у Федиру, погледајте следеће:

Ако имате било какво питање у вези инсталације Мејта на Федори затражите помоћ на нашем #fedora-mate ИРЦ каналу или за општа питања о Мејту придружите нам се на #mate ИРЦ каналу.


Contents © 2024 The MATE Team
Creative Commons License BY-SA
RSS GitHub Twitter Wiki