Хвала ти „First Colo“!

FirstColo

„FirstColo“, управља модерним центром података у Немачкој и планира да пређе на Мејтову радну површ на својим канцеларијским радним станицама. „FirstColo“ је љубазно донирао нови наменски сервер као подршку Мејту.

Читав тим жели да се захвали Мартину Вергесу и његовом особљу за ову дивну вест!


Contents © 2024 The MATE Team
Creative Commons License BY-SA
RSS GitHub Twitter Wiki