Измене у мејтовом позадинцу обавештења

mate-notification-daemon има нову функцију у Мејту 1.6 која омогућава корисницима да изаберу на којем монитору желе да приказују обавештења. Тренутно понашање приказује обавештења само на монитору који је тренутно активан (где је показивач). Понашање ће се подразумевати као да је увек и било, али корисник може да измени поставке тако што ће изменити кључеве „користи-радни-монитор“ и „број-монитора“ путем dconf-editor или могу покренути mate-notification-properties и уредити своје поставке путем ГКС-а.

Испод је снимак екрана mate-notification-properties постављеног за приказивање обавештења на радном монитору. Приметите да је изабрано „Користи радни монитор“, што искључује падајући списак за бирање монитора.

active

Испод је снимак екрана mate-notification-properties постављеног за приказивање обавештења на одређеном монитору. Приметите да „Користи радни монитор“ није изабрано, што омогућава да се са падајућег списка изабере монитор који ће бити омогућен. Број монитора је постављен на 2. Тимео ће се приказивати на трећем монитору, јер бројање почиње од 0 уместо од 1.

monitor


Contents © 2024 The MATE Team
Creative Commons License BY-SA
RSS GitHub Twitter Wiki