Desenvolupament

Llançaments

Podeu baixar els tarballs dels llançaments de l’escriptori MATE des del nostre arxiu:

També us caldràn els paquets de temes de MATE que coincideixin amb la versió de GTK3+ lliurada amb la vostra distribució:

Codi

Els dipòsits GIT per a l’escriptori MATE estan allotjats a GitHub.

També podeu navegar pel codi amb cgit:

Recursos

Altres enllaços útils:

No dubteu a contribuir i divertir-vos millorant MATE!


Contents © 2024 L’equip de MATE
Creative Commons License BY-SA
RSS GitHub Twitter Wiki