Instal·lació

La comunitat de MATE ha documentat com instal·lar MATE en moltes distribucions, seguiu les directrius d’instal·lació.

Si sou un empaquetador de distribució que busqueu els tarballs dels llançaments, consulteu la pàgina Desenvolupament.


Contents © 2024 L’equip de MATE
Creative Commons License BY-SA
RSS GitHub Twitter Wiki