Стефано представља Мејт на „FOSDEM“-у 2014.

фебруара 2014. Стефано Карапетсас

је представио Мејт на FOSDEM“-у 2014!

Излагањем је представио Мејт онима који нису чули за њега и објаснио је порекло пројеката. Разлике између Мејта и других традиционалних радних површи заснованих на Гтк-у је приказао, а затим је наставио да објашњава како се Мејт развијао откако је исцепљен из Гнома2. Кратки приказ недавних побољшања покрио је прегледом Мејтовог пута и других пројеката који имају користи од Мејта, као што су Sonar, Raspberry Pi и LTSP.


Contents © 2024 The MATE Team
Creative Commons License BY-SA
RSS GitHub Twitter Wiki