Přispět

Pracovní prostředí MATE je zcela zdarma a všichni zúčastnění jsou dobrovolníci.

Zvažte prosím příspěvek projektu MATE. Je hezké uznat úsilí, které jsme do něj vložili. Veškeré získané peníze budou použity na pokrytí nákladů na hosting, pořízení hardwaru a případně cestovní výdaje, aby se členové MATE týmu mohli zúčastnit příslušných konferencí.

Nepožadujeme mnoho, záleží na vašem uvážení.

PayPal

PayPal Logo

Dali bychom přednost tomu, abyste nastavili opakovanou platbu, abychom mohli zajistit, že budou vždy pokryty měsíční náklady, a také nám to umožní lépe plánovat, jak odměnit naše přispěvatele a sponzorovat další open source projekty. Jednorázové dary jsou ale také vděčně přijímány.

Měsíční PayPal podporovatel
Jednorázový PayPal dar

Bitcoin

Bitcoin

Kliknutím do QR kódu níže nebo jeho naskenováním spustíte svého bitcoinového klienta a darujete MATE 0,02 BTC. Případně zkopírujte a vložte bitcoinovou adresu do svého bitcoinového klienta a darujte částku podle svého výběru.


1Mpan6eExzNKdS8JnFAod5Pwt49aR6JsDB


Contents © 2024 The MATE Team
Creative Commons License BY-SA
RSS GitHub Twitter Wiki