התרומה הוגשה

הצלחנו תודה רבה על התרומה!

השקענו זמן רב ביצירת שולחן העבודה MATE ואנו שמחים שהבחנת במאמץ שלנו. תרומות תשמשנה לכיסוי עלויות האירוח ותגמול המתכנתים הפעילים במיזם.

תודה רבה!

התחושה החמימה והנעימה הזאת שממלאת אותך היא האינטרנט שמקדם אותך למעמד גיבור על של שולחן העבודה MATE.

בחזרה לאתר

Contents © 2021 The MATE Team
Creative Commons License BY-SA
RSS GitHub Twitter Wiki