התקנה

קהילת MATE תיעדה כיצד להתקין את MATE על גבי מגוון הפצות שונות, ניתן לעקוב אחר הנחיות ההתקנה.

אם יוצא לך להתעסק באריזת חבילות למערכת הפעלה ומעניין אותך למצוא tarballs של גרסאות תכנה אנו מזמינים אותך לעמוד הפיתוח שלנו.


Contents © 2024 The MATE Team
Creative Commons License BY-SA
RSS GitHub Twitter Wiki