Llançament de MATE 1.24

Després d’un any de treball, l’equip de MATE ha llançat l’entorn d’escriptori MATE 1.24. Un milió de gràcies a tots els col·laboradors que han ajudat a fer-ho possible.

Quant a MATE

Novetats de MATE 1.24

Aquesta versió incorpora algunes coses noves, soluciona alguns problemes i afegeix moltes millores en general. Alguns dels exemples més visibles són:

 • Ho hem tornat a fer, l’entorn d’escriptori MATE és més fàcil d’utilitzar, des de què l’usuari inicia la sessió. Voleu amagar l’inici d’aplicacions? Ara podeu definir quines aplicacions es mostraran a l’inici.
 • Engrampa ara és compatible amb alguns formats d’arxius nous, i també és compatible amb contrasenyes i caràcters Unicode amb alguns tipus d’arxius.
 • Eye of MATE ara funciona a Wayland i hem afegit compatibilitat per als perfils de colors incrustats.
  • La generació de les imatges de les miniatures ha estat modificada i corregida des de l’aplicació
  • Hem afegit compatibilitat per a WebP.
 • El nostre de gestor de finestres Marco, incorpora molts canvis:
  • Hem portat un munt de decoracions de finestres antigues per alimentar la nostàlgia.
  • Finalment hem afegit un redimensionament invisible de les fronteres. No hi ha més problemes per trobar el contorn per agafar amb el ratolí!
  • Tots els controls de la finestra (els botons per minimitzar, maximitzar, tancar…) ara es mostren correctament en HiDPI.
  • Les finestres emergents Alt+Tab i de l’intercanviador d’espais de treball han estat refetes. Ara es mostren en un bon format d’OSD, són més configurables i poden respondre a les fletxes del teclat.
  • El mosaic de finestres ara us permet recorre amb el teclat per diferents mides de la finestra. Ja no us sentireu restringit a la meitat de la pantalla.
 • La miniaplicació del Monitor del sistema ara és compatible amb discs NVMe.
 • La Calculadora permet introduir “pi” o “π”.
  • S’ha millorat la notació científica.
  • Canvis necessaris per a donar suport a les principals constants físiques predefinides.
 • El Centre de control ara mostra les seves icones correctament en pantalles HiDPI.
 • S’ha afegit un nou Gestor de data i hora.
 • L’aplicació del Ratolí ara disposa de perfils d’acceleració.
 • S’ha millorat l’aplicació de les Aplicacions preferides per a l’accessibilitat, així la integració del client de missatgeria instantània.
 • La miniaplicació dels Indicadors té una interacció lleugerament millor amb les icones externes.
 • Parlant de les icones, hem redissenyat als nostres temes les icones de la miniaplicació NetworkManager i ara es poden veure correctament en pantalles HiDPI.
 • Si sou dels qui li agrada que no us molestin quan esteu ocupats o bé esteu fent una presentació o bé esteu mirant una pel·lícula, estareu encantats de saber que el dimoni de notificacions ara incorpora el mode no molestar.
 • El Tauler de MATE tenia diversos errors que provocaven accidents heretats en fer canvis al disseny. Els hem solucionat!
  • El suport per a Wayland ha millorat força.
  • Les icones d’estat (també conegut com a àrea de notificacions o safata del sistema) funcionen correctament en pantalles HiDPI.
  • El peix Wanda ha sofert un canvi d’imatge i ara el podeu veure en alta resolució.
  • La miniaplicació de la llista de finestres ara mostra miniatures de les finestres en passar-hi el cursor per damunt.
  • Millores d’accessibilitat en tot el tauler i en les seves miniaplicacions principals.
 • Si el vostre sistema no li agrada systemd, potser us interessa saber que hem afegit suport per a elogind tant per a l’estalvi de pantalla com per al gestor de sessions.
 • Hem afegit una eina nova, el Muntador d’imatge de discs de MATE
 • Mozo, l’editor de menús, ara us permet desfer i refer els canvis.
 • Ara tots els connectors de Pluma estan escrits amb Python 3.
 • A més, pluma ja no té res a envejar d’altres editors de text més complets, ja que ara pot mostrar les marques de format.
 • i18n: S’han migrat totes les aplicacions d’intltools a gettext.

Els diferents components que integres l’entorn d’escriptori MATE 1.24 es poden baixar des del següent enllaç:

Más detalles

Aquí hi ha més detalls dels canvis més interessants.

atril

 • Fix high memory consumption when zooming
 • Fix memory leak when making thumbnails and annotating texts
 • Drag and Drop: Reset the pressed_button action at the beginning of the drag-and-drop operation
 • Add more accelerators on the menu items
 • Remove the internal build of the ‘synctex’ library, use only the external version provided by software vendors
 • Fix the Greek User Guide which prevents from completing the build target
 • Tiff backend: Address the failure from TIFFReadRGBAImageOriented
 • Tiff backend: Fix a buffer overflow in tiff-document.c
 • Fix several code analysis, deprecation warnings reported by Clang Static Analyzer, Cppcheck and GCC
 • Migrate to Python 3 for testings
 • Require GLib 2.54.0 or newer
 • Require WebKitGTK-4.0 2.6.0 or newer
 • Require Cairo 1.14.0 or newer
 • Drop WebKitGTK-3.0 support
 • i18n: Migrate from intltools to gettext
 • g10n: Update the translations

Llista de tots els canvis: https://github.com/mate-desktop/atril/commits/master/

caja

 • Ready for using gcc 10
 • fm-properties: Remove the use of mate-desktop-thumbnail helper
 • Don’t hyphenate the filenames
 • Add a new extension interface: CajaWidgetViewProvider API
 • Add a new object: FmWidgetView
 • Fix a grammar mistake reported by the translators
 • Fix several code analysis, deprecation warnings reported by Clang Static Analyzer, Cppcheck and GCC
 • Fix Caja crashes when moving files in Korean locale
 • Use the Show icons option in views tab
 • Add a configuration option for hiding the icons in the list view
 • Add the missing icons on several menu items
 • Show the thumbnails in list view
 • Render more icons as cairo_surfaces for better HIDPI support
 • Refactor custom CSS loading into a separate function
 • Add the support for checking the accessibility of the UI files using gla11y
 • Restore transparent background on icon view labels
 • Add scroll tabs with mouse wheel for File’s properties and caja’s preferences windows
 • desktop: Force no borders on desktop items by default
 • Change URL prefixes from http to https
 • caja-progress-info: Add tooltips to file transfer dialog
 • Add accessible names for buttons in file transfer operations dialog
 • eel: Remove date & time functions
 • caja-file: Fix incomplete file replacement dialog
 • caja-file-operations: Add comment with false positive warning
 • Fix several memory leaks all over the place
 • i18n: Allow the translation of more elements of the graphic interface
 • i18n: Migrate from intltools to gettext
 • g10n: Update the translations

Llista de tots els canvis: https://github.com/mate-desktop/caja/commits/master/

caja-dropbox

 • Use CAJA_EXTENSION_DIR_SYS to save and show system caja extension dir
 • Show full path of caja-extension-dir

Llista de tots els canvis: https://github.com/mate-desktop/caja-dropbox/commits/master/

caja-extensions

 • caja-wallpaper-extension: Fix memory leak
 • image-converter: Rewrite caja-image-resize.ui from scratch fixing deprecations
 • Fix several code analysis, deprecation warnings reported by Clang Static Analyzer, Cppcheck and GCC
 • Build either with gupnp version 1.0 or 1.2.
 • image-converter: Don’t use non-existing icons in context menu
 • i18n image-converter: Allow the translation of select an angle drop-down list
 • i18n: Migrate from intltools to gettext
 • g10n: Update the translations

Llista de tots els canvis: https://github.com/mate-desktop/caja-extensions/commits/master/

engrampa

 • Ready for using gcc 10
 • fr-command-rpm: Use rpm2cpio binary shipped with rpm package
 • Add source rpm to supported mime-types
 • 7z: Don’t set the work directory, i.e. use temporary directory
 • Fix localized pause UI logic
 • Zstandard: Update MIME type
 • Ar: Update MIME type and add magic numbers
 • LHA: Fix the Internet media type
 • dlg-package-installer: Show icons in error dialog buttons
 • unace 2.5: Don’t show archive summary in file listing
 • java-utils: Remove blank spaces before reading package name
 • Add zcompress support
 • fr-command-unarchiver: Ask for the password if necessary
 • Fix several code analysis, deprecation warnings reported by Clang Static Analyzer, Cppcheck and GCC
 • Fix several memory leaks
 • Upgrade the manual to docbook 5.0
 • Support the .udeb package format
 • Show the application version on the command line
 • i18n: Migrate from intltools to gettext
 • g10n: Update the translations

Llista completa de canvis: https://github.com/mate-desktop/engrampa/commits/master/

eom

 • Add eom-thumbnailer for webp files
 • thumbnail: Remove use of mate-desktop-thumbnail helper
 • Enable Wayland support
 • EomPrintPreview: Fix preview thumbnail on HiDPI displays
 • Fix several code analysis, deprecation warnings reported by Clang Static Analyzer, Cppcheck and GCC
 • Allow color correcting images with alpha channel
 • Require GLib 2.52 or newer
 • store: Add any image file in the current directory to the store
 • Upgrade the manual to docbook 5.0
 • Use persistent page setup
 • i18n: Migrate from intltools to gettext
 • g10n: Update the translations

Llista de tots els canvis: https://github.com/mate-desktop/eom/commits/master/

libmatekbd

 • Fix several code analysis, deprecation warnings reported by Clang Static Analyzer, Cppcheck and GCC
 • Use gresources for UI files
 • i18n: Migrate from intltools to gettext
 • g10n: Update the translations

Llista de tots els canvis: https://github.com/mate-desktop/libmatekbd/commits/master/

libmatemixer

 • Fix several code analysis, deprecation warnings reported by Clang Static Analyzer, Cppcheck and GCC
 • i18n: Migrate from intltools to gettext
 • g10n: Update the translations

Llista de tots els canvis: https://github.com/mate-desktop/libmatemixer/commits/master/

libmateweather

 • Locations: Add Lleida–Alguaire Airport weather station
 • Fix several code analysis, deprecation warnings reported by Clang Static Analyzer, Cppcheck and GCC
 • locations: Change weather station for Rostov-on-Don, Russia
 • i18n: Migrate from intltools to gettext
 • g10n: Update the translations

Llista de tots els canvis: https://github.com/mate-desktop/libmateweather/commits/master/

marco

 • theme: Fix window control hidpi rendering for all themes.
 • tabpopup: Complete rework
 • window: Add optional tile size cycling
 • Add more window decoration themes: Add Atlanta, Esco, Gorilla, Motif, Raleigh
 • Fix several code analysis, deprecation warnings reported by Clang Static Analyzer, Cppcheck and GCC
 • Fix use of RBGA visual in frame.c when compositing is not in use
 • Fixed moving windows to edges to work with CSD clients.
 • Add the support for the meson build system
 • Make alt+tab max columns configurable and consider window label width
 • Add invisible-border
 • theme: Fix window state when tiling from maximized
 • constraints: fix mem leak in meta_window_constrain()
 • alt+tab popup: Rework
 • Allow use of up/down arrow keys in alt+tab popup
 • Fix several memleaks
 • i18n: Migrate from intltools to gettext
 • g10n: Update the translations

Llista de tots els canvis: https://github.com/mate-desktop/marco/commits/master/

mate-applets

 • Ready for using gcc 10
 • Use ${datadir}/dbus-1/system.d as the default D-Bus config dir
 • Make the dbus directory configurable
 • Fix several code analysis, deprecation warnings reported by Clang Static Analyzer, Cppcheck and GCC
 • Make cpufreq builds independent from kernel header version.
 • geyes: Avoid memory leak
 • multiload: Support NVMe drives
 • Make command applet run commands asynchronously
 • Make translatable documenters in about dialog
 • Make translatable copyright info in about dialog
 • Ensure proper translation of the about dialog title
 • i18n: Migrate from intltools to gettext
 • g10n: Update translations

Llista de tots els canvis: https://github.com/mate-desktop/mate-applets/commits/master/

mate-backgrounds

 • Enable the support for the meson build system
 • i18n: Migrate from intltools to gettext
 • g10n: Update the translations

Llista de tots els canvis: https://github.com/mate-desktop/mate-backgrounds/commits/master/

mate-calc

 • Fix scientific presentation of complex numbers
 • Fix several code analysis, deprecation warnings reported by Clang Static Analyzer, Cppcheck and GCC
 • mp-equation: Update values from physical constants to match with tooltip values in math-buttons
 • Add unit tooltips to physical constants
 • Do not focus on click
 • mp-equation: Add pre-defined physical constants
 • Use gresources for UI files
 • mp: Fix calculate result ln(e^(i*π))
 • display small numbers in scientific notation
 • mate-calc: Fix memory leak
 • Add support for “pi” in addition to “π”
 • i18n: Migrate from intltools to gettext
 • g10n: Update the translations

Llista de tots els canvis: https://github.com/mate-desktop/mate-calc/commits/master/

mate-common

 • Update MATE_CXX_WARNINGS macro
 • Set compiler debug flags in MATE_DEBUG_CHECK
 • Check if AX_APPEND_FLAG and AX_CHECK_COMPILE_FLAG are available
 • Update mate-compiler-flags macro

Llista de tots els canvis: https://github.com/mate-desktop/mate-common/commits/master/

mate-control-center

 • Search system themes in system data dirs
 • display: Enable the help button
 • Fix several code analysis, deprecation warnings reported by Clang Static Analyzer, Cppcheck and GCC
 • Aeveral icon fixes for HIDPI displays
 • font-viewer: Add font/collection to the supported mimetypes
 • font-viewer: Add font/ttf and font/otf mime types
 • Fix memory leaks im several applications
 • mouse: Add support for Acceleration Profiles
 • at-properties: Migrate from dbus-glib to gdbus
 • support lightdm-gtk-greeter-settings as login preferences program
 • Drop libXxf86 dependency
 • Use python3 for gla11y
 • Add scroll tabs with mouse wheel in several capplets
 • Add the support for checking the accessibility of the UI files using gla11y
 • Add new time-admin application
 • Add instant messenger keybinding into mate-keybinding-properties
 • default-applications: Add a widget for a default messenger application
 • capplets: Use gresources for UI files
 • Migrate from dbus-glib to GDBus
 • Use system data dirs to locate key bindings
 • default-applications: Improve UI accessibility
 • i18n: Migrate from intltools to gettext
 • g10n: Update the translations

Llista de tots els canvis: https://github.com/mate-desktop/mate-control-center/commits/master/

mate-desktop

 • Drop mate_desktop_thumbnail_scale_down_pixbuf()
 • Increase the size of thumbnails to 256
 • Fix several code analysis, deprecation warnings reported by Clang Static Analyzer, Cppcheck and GCC
 • Move remaining peripheral schemas to mate-settings-daemon
 • schema: Move mouse schemas to mate-settings-daemon
 • schemas: Define schema for a default messenger
 • Add test code for mate-languages.
 • Add the support for the meson build system
 • Fix some memory leaks
 • MateHSV implementation (GtkHSV fork)
 • i18n: Migrate from intltools to gettext
 • g10n: Update the translations

Llista de tots els canvis: https://github.com/mate-desktop/mate-desktop/commits/master/

mate-icon-theme

 • Add status icons for mobile network connections
 • Rework volume-status icons
 • Add vpn network status icons
 • Update network status icons
 • Add dropbox-status icons
 • Add mate/256x256/actions/mail-send.png
 • Fix mate/22x22/devices/printer.png
 • Upscale 22x22px icons to 24x24px adding 1px to the edges
 • Use radial gradient (Blur 13.9%, Opacity 73.4%) for MATE logo shadow
 • Add missing preferences-system-time icon
 • Display the volume status with a better contrast in panels
 • Generate png mimetypes icons from paper-sheets.svg - Mate theme
 • Generate preferences-system-time.png from from source
 • Generate png icons from source - Mate theme, apps, categories & devices
 • Update terminal icons for mate theme
 • i18n: Migrate from intltools to gettext
 • g10n: Update the translations

Llista de tots els canvis: https://github.com/mate-desktop/mate-icon-theme/commits/master/

mate-indicator-applet

 • Resize indicator icons to fit panel
 • i18n: Migrate from intltools to gettext
 • g10n: Update the translations

Llista de tots els canvis: https://github.com/mate-desktop/mate-indicator-applet/commits/master/

mate-media

 • Fix several code analysis, deprecation warnings reported by Clang Static Analyzer, Cppcheck and GCC
 • gvc applet: Add missing translations (i18n)
 • Scroll the volume in configurable steps same as media-keys
 • Add the scroll interface using the mouse wheel
 • Allow to dissable either statusicon or panelapplet
 • Enable a mute menuitem for the output
 • Add a new real panel-applet
 • i18n: Migrate from intltools to gettext
 • g10n: Update the translations

Llista de tots els canvis: https://github.com/mate-desktop/mate-media/commits/master/

mate-menus

 • Use datadir and libdir variables when installing gir files
 • i18n: Migrate from intltools to gettext
 • g10n: Update the translations

Llista de tots els canvis: https://github.com/mate-desktop/mate-menus/commits/master/

mate-netbook

 • Fix several code analysis, deprecation warnings reported by Clang Static Analyzer, Cppcheck and GCC
 • Add an option to disable the bold face of the window title in applet
 • Make the ‘show-home-title’ feature work again
 • Change preference label for the window picker applet, and add a tooltip
 • i18n: Migrate from intltools to gettext
 • g10n: Update the translations

Llista de tots els canvis: https://github.com/mate-desktop/mate-netbook/commits/master/

mate-notification-daemon

 • Use gresource for mate-notification-properties.ui
 • mate-notification-properties: Add do-not-disturb feature
 • i18n: Migrate from intltools to gettext
 • g10n: Update the translations

Llista de tots els canvis: https://github.com/mate-desktop/mate-notification-daemon/commits/master/

mate-panel

 • Avoid double a11y description on panel toplevels
 • clock applet: Add a call to ATK to provide the current displayed time
 • status-notifier: Improve HIDPI support
 • fish: Use a higher resolution image for Wanda the Fish
 • Fix several code analysis, deprecation warnings reported by Clang Static Analyzer, Cppcheck and GCC
 • panel-toplevel: Fix applets placement on expanded vertical panel
 • [clock-applet] Add scroll interface tabs with mouse wheel
 • More improvements for Wayland support
 • Make system-tray X11-only
 • Make panel-struts X11-only
 • Make panel-multimonitor Wayland ready
 • Make panel-background Wayland ready
 • Make panel-background-monitor X11-only
 • Load and store what platforms applets support
 • panel-addto support disabling applets
 • Panel addto Wayland support
 • Fix reloading the default layout after panel reset
 • Fix random crashes on panel reset
 • window-list: Show window previews on hover
 • Fix panel applet keyboard focus trap
 • i18n: Migrate from intltools to gettext
 • g10n: Update the translations

Llista de tots els canvis: https://github.com/mate-desktop/mate-panel/commits/master/

mate-polkit

 • Fix several code analysis, deprecation warnings reported by Clang Static Analyzer, Cppcheck and GCC
 • Migrate from GSimpleAsyncResult to GTask
 • i18n: Migrate from intltools to gettext
 • g10n: Update the translations

Llista de tots els canvis: https://github.com/mate-desktop/mate-polkit/commits/master/

mate-power-manager

 • icons: Add higher resolution icons
 • Fix several code analysis, deprecation warnings reported by Clang Static Analyzer, Cppcheck and GCC
 • Require upower-0.99.8 or newer
 • Use up_client_get_devices2()
 • Use gresources for ui files
 • Add scroll interface tabs with mouse wheel
 • Add conf option to disable warnings for low mouse power
 • i18n: Migrate from intltools to gettext
 • g10n: Update the translations

Llista de tots els canvis: https://github.com/mate-desktop/mate-power-manager/commits/master/

mate-screensaver

 • Fix several code analysis, deprecation warnings reported by Clang Static Analyzer, Cppcheck and GCC
 • Ensure lock on suspend and unlock on resume
 • Use gresources for ui files
 • Drop libXxf86 dependency
 • Add ELOGIND support
 • g10n: Update the translations

Llista de tots els canvis: https://github.com/mate-desktop/mate-screensaver/commits/master/

mate-sensors-applet

 • i18n: Migrate from intltools to gettext
 • g10n: Update the translations

Llista de tots els canvis: https://github.com/mate-desktop/mate-sensors-applet/commits/master/

mate-session-manager

 • Fix several code analysis, deprecation warnings reported by Clang Static Analyzer, Cppcheck and GCC
 • Fix timeout with gnome-keyring 3.34
 • Remove GNOME_KEYRING_LIFETIME_FD
 • Fix mate-session-properties vertical scaling
 • test-inhibit: Migrate to gdbus
 • Add Show hidden checkbox and gsettings flag.
 • Hide NoDisplay Apps in Startup Applications
 • Fix several memory leaks
 • Add hardware-compatibility file
 • Fix unable to retrieve org.gnome.SessionManager.Renderer property
 • Add mate_session_check_accelerated helpers
 • Add ELOGIND support
 • i18n: Migrate from intltools to gettext
 • g10n: Update the translations

Llista de tots els canvis: https://github.com/mate-desktop/mate-session-manager/commits/master/

mate-settings-daemon

 • Require DBUS 1.10.0 or newer
 • Default DBUS_SYS_DIR to ${datadir}/dbus-1/system.d
 • Fix several code analysis, deprecation warnings reported by Clang Static Analyzer, Cppcheck and GCC
 • xrandr: Add bigger icon sizes for tray-applet
 • Hide MATE Settings Daemon from Startup Applications capplet
 • Add remaining peripheral schemas from mate-desktop
 • mouse: Add the acceleration profiles
 • Change media-keys volume-step default from 6 to 5 in the gschema
 • plugins: Drop libXxf86 dependency
 • plugins housekeeping: Code optimization
 • media-keys: Execute default instant messaging application defined by schema
 • locate-pointer: Do not grab pointer button when trying to locate
 • i18n: Migrate from intltools to gettext
 • g10n: Update the translations

Llista de tots els canvis: https://github.com/mate-desktop/mate-settings-daemon/commits/master/

mate-system-monitor

 • Fix several code analysis, deprecation warnings reported by Clang Static Analyzer, Cppcheck and GCC
 • Require GLib 2.56.0 or newer
 • Improve the support for HiDPI
 • Add the disk I/O info on the usage and prefs section
 • Fix some memory leak
 • Add the disk IO on process info
 • Show the GPU info on the System tab
 • Support up to 32 CPUs
 • Show available disk space in ZFS
 • Show OpenIndiana release and kernel info in System tab
 • Show FreeBSD sysname, release, version in System tab
 • Fix openSUSE Tumbleweed rolling release info
 • i18n: Migrate from intltools to gettext
 • g10n: Update the translations

Llista de tots els canvis: https://github.com/mate-desktop/mate-system-monitor/commits/master/

mate-terminal

 • Ready for using gcc 10
 • Fix several memory leaks
 • terminal-screen: Fix warning when closing window
 • Fix several code analysis, deprecation warnings reported by Clang Static Analyzer, Cppcheck and GCC
 • Make “highlighting things under mouse pointer” configurable
 • Show confirmation dialog if there are multiple open tabs on closing
 • Upgrade the manual to docbook 5.0
 • i18n: Migrate from intltools to gettext
 • g10n: Update the translations

Llista de tots els canvis: https://github.com/mate-desktop/mate-terminal/commits/master/

mate-user-guide

 • Update reporting-bugs section
 • Remove the custom-command-options section and address the syntax
 • Update preferred applications section
 • Replace the docbook links with xref and fix a linkend attribute (#30)
 • Upgrade the manual to docbook 5.0
 • g10n: Update the translations

Llista de tots els canvis: https://github.com/mate-desktop/mate-user-guide/commits/master/

mate-user-share

 • Fix several code analysis, deprecation warnings reported by Clang Static Analyzer, Cppcheck and GCC
 • Fix HTTPD config notice
 • i18n: Migrate from intltools to gettext
 • g10n: Update the translations

Llista de tots els canvis: https://github.com/mate-desktop/mate-user-share/commits/master/

mate-utils

 • Ready for using gcc 10
 • Use gresources for UI files
 • Fix several code analysis, deprecation warnings reported by Clang Static Analyzer, Cppcheck and GCC
 • Add the MATE Disk Image Mounter utility
 • logview: Use the preferred date&time representation for the current locale
 • Add scroll tabs with mouse wheel
 • Make inkscape and rsvg-convert optional
 • Fix some memory leaks
 • Regenerate png icons from svg files
 • Update the documenters in the about dialog
 • i18n: Migrate from intltools to gettext
 • g10n: Update the translations

Llista de tots els canvis: https://github.com/mate-desktop/mate-utils/commits/master/

mozo

 • Add Undo and Redo buttons
 • Fix item drag & drop creating copies, fix undo, redo and a crash when refreshing
 • Fix several code analysis, deprecation warnings reported by Clang Static Analyzer, Cppcheck and GCC
 • Add the support for the meson build system
 • Fix creating new menus and items
 • i18n: Migrate from intltools to gettext
 • g10n: Update the translations

Llista de tots els canvis: https://github.com/mate-desktop/mozo/commits/master/

pluma

 • Fix several code analysis, deprecation warnings reported by Clang Static Analyzer, Cppcheck and GCC
 • window: Do not override GdkWindowState
 • Fix some memory leaks
 • Fix build with GtkSourceView 3.22
 • spell-checker plugin: Add missing translation (i18n)
 • Add the support for checking the accessibility of the UI files using gla11y
 • Add draw spaces/tabs/newlines options
 • Add snippet to toggle comment/uncomment
 • pluma-print-preview: Fix warning: identical expressions
 • Switch to Python 3
 • Manual: Update how pluma can be opened from menu
 • Upgrade the manual to docbook 5.0
 • i18n: Migrate from intltools to gettext
 • g10n: Update the translations

Llista de tots els canvis: https://github.com/mate-desktop/pluma/commits/master/

python-caja

 • Ready for using gcc 10
 • Drop the support for Python 2
 • Add the support to build using Python 3.9
 • i18n: Migrate from intltools to gettext
 • g10n: Update the translations

Llista de tots els canvis: https://github.com/mate-desktop/python-caja/commits/master/


Contents © 2024 L’equip de MATE
Creative Commons License BY-SA
RSS GitHub Twitter Wiki